Melhustunet 1, Melhus

Ca. 10 da stor eiendom hvor vi jobber med å få bygd leiligheter, næringsareal og parkeringskjeller. Tomta ligger helt inntil avkjørselen fra E6 inn til Melhus sentrum når du kommer E6 sørfra.