Vuluvegen 333, Sveberg

Sveberg Handels – og Næringspark v. E6

Vi bygger for utleie, ev. salg.

Attraktiv beliggenhet ved E6 nordover fra Trondheim, ca. 20 km øst for Trondheim og 15 km vest for Stjørdal. Området har gode eksponeringsmuligheter mot E6.

Området skal benyttes til kontor og industri, samt plasskrevende handles- og tjenestevirksomhet.

Tomt 8 er på ca. 12.200 kvm og er ferdig planert for utbygging.

Adkomst

Fra Svebergkrysset er det ny vei langs E6 retning mot Trondheim til området. Vuluveien går videre på baksiden av Stav over  E6 mot Storsand.

Odd Einar Aarmo

Odd Einar Aarmo

Adresse

Vuluvegen 333, Sveberg

Kvm næring

tomt 12.200

Ikke bebygget areal pr. mars. 2021.