Vuluvegen 333, Sveberg

Adresse: Vuluvegen 333, Sveberg
Kvm næring: tomt 12.200 m2
Leietakere:
Parkering:

Ikke bebygget areal pr. mars. 2021.

Beskrivelse

Sveberg Handels – og Næringspark v. E6

Vi bygger for utleie, ev. salg.

Attraktiv beliggenhet ved E6 nordover fra Trondheim, ca. 20 km øst for Trondheim og 15 km vest for Stjørdal. Området har gode eksponeringsmuligheter mot E6.

Området skal benyttes til kontor og industri, samt plasskrevende handles- og tjenestevirksomhet.

Tomt 8 er på ca. 12.200 kvm og er ferdig planert for utbygging.

 

Adkomst

Fra Svebergkrysset er det ny vei langs E6 retning mot Trondheim til området. Vuluveien går videre på baksiden av Stav over  E6 mot Storsand.

Kontaktperson

Odd Einar Aarmo

Tel: 402 83 096

E-post: aarmo@bergeiendom.as