Ledige kontorlokaler

 Pr. mai 2018 har vi følgende ledig areal:

  • 1 kontor i 1.etasje på ca 30 m2 med minikjøkken og toalett i Moafjæra 6. Lokalet har egen inngang og ferdigstilles innen august 2018. Kontorene  kan deles av 2-3 personer.
  • ca 100 m2 kontor/næringslokale i 3.et. i Jernbanegata 19 Verdal («Bankbygget).
  • For samarbeidspartner er vi lokal kontakt på ca 1400 m2 butikklokale i 1.et. på «Trekanten» i nordenden av Levanger sentrum. Tidligere Europris og nabolokale til dagens Jysk.

Ved interesse, kontakt daglig leder Odd Einar Aarmo!

Tel: 402 83 096
Epost: aarmo@bergeiendom.as

Behov for øvrig næringsareal?

Vi kan tilrettelegge arealer for enhver oppdragsgiver, ved selskapets tomter eller tilpasning av areal i vår portefølje. Med lokal kompetanse om regionen og oversikt over tilgjengelig areal må vi gjerne bli kontaktet for drøfting av arealbehov, uansett størrelse og formål.