Vuluvegen 333, Sveberg

Sveberg Handels – og Næringspark v. E6 Vi bygger for utleie, ev. salg. Attraktiv beliggenhet ved E6 nordover fra Trondheim, ca. 20 km øst for Trondheim og 15 km vest for Stjørdal. Området har gode eksponeringsmuligheter mot E6. Området skal benyttes til kontor og industri, samt plasskrevende handles- og tjenestevirksomhet. Tomt 8 er på ca.…

Les mer

Rinnleiret

Rinnleiret, Gårds og bruksnr: 253/37   Sitter du med en god ide og mangler lokaler? Ta kontakt, kanskje vi kan hjelpe deg?

Les mer

Moafjæra 8, Levanger

Moafjæra 8. Foto.

Lavblokk på 5 etasjer og parkeringskjeller,  som inneholder borettslag og sameie med totalt 42 leiligheter i tillegg til 2.500 m2 næring. For mer informasjon om boligprosjektet, se https://www.moafjara.no  

Les mer